Spirit Revolution

Szellemi, Tudati forradalom

A Szellem és a Tudat forradalmának kifejeződése, megélése gondolkodásunkban, érzéseinkben. Egyéni megtapasztaláson alapuló, csoportos önismereti munka,fő vezérfonala, hogy felvegyük a kapcsolatot saját Lelkünkkel, és az onnan nyert benyomások, érzetek alapján átformáljuk érzéseinket, gondolatainkat, akár egész életünket.

Mit is jelent ez?

A tudati fejlődés bizonyos fokán ráébredünk annak szükségszerűségére, hogy megkeressük és műveljük a nemesebb érzéseket, és életünkbe, hétköznapjainkba is beépítsük ezeket. Új minőségű gondolkodásra késztet minket, el kell kezdjünk perspektivikusan majd rendszerben gondolkozni.

Perspektivikusan gondolkozni annyit jelent, hogy törekszünk a fokozatok, az átmenetek és a finom eltérések felismerésére, a minden vagy semmi szélsőséges megállapítások helyett. Viszonylagos, azaz a különböző dolgokat úgy helyezi összefüggésekbe, hogy azok relatív indokoltsága valamint elkerülhetetlen korlátai is láthatóak legyenek.

Ezek a nemes gondolatok és érzések bennünk vannak az idő kezdetétől fogva, csak jelenleg még alvó állapotban. Ez a gondolkodás megérti, hogy az „ugyanannak a dolognak” eltérő jelentése és rendeltetése van a különböző összefüggésekben és különböző időkben. Ez a fajta gondolkodás megköveteli a magasabb emocionalitástól is független gondolkodás képességét. Azaz úgy gondolkozni bizonyos dolgokról, bizonyos helyzetekben, hogy érzelmeink nem befolyásoljanak minket. Ha ez a fajta gondolkodás meg tud nyilvánulni, akkor lesz képes az intuíció tisztán működni.

A Rendszergondolkodás a legmagasabb tudatossági forma.

Itt már nem fogalmakkal gondolkozunk, mint az elv és perspektivikus gondolkozásnál, hanem fogalmak és elvek teljes rendszereivel.

Jelenlegi gondolkodásunk legnagyobb hiányossága, hogy fikciókat, elméleteket gyárt: olyan elméleteket, melyek nem felelnek meg a valóságnak. Ezek a feltevések magukban foglalják a legtöbb intellektuális konstrukciót, az összes feltevést és ideológiát. Ezek fiktívek maradnak annak következtében, hogy hiányoznak a valóság tényei.

Jelenlegi gondolkodásunk alapján tehát életünk és sorsunk 20%-át tudjuk látni és befolyásolni, a többi így elérhetetlen marad számunkra. Ha képesek vagyunk megnyitni tudatunkat és fejleszteni gondolkodásunkat, egyre közelebb kerülhetünk saját valóságunk most még láthatatlan tartományaihoz, és így tudunk majd hatással lenni életünkre, sorsunkra.

Amikor gondolkozásunk ebbe az irányba megváltozik, hatással tudunk lenni érzelmi megéléseinkre, át tudjuk írni az eddigi taszító, lehúzó érzéseket olyanokra, amik felemelnek minket. Ezeket hívjuk nemes érzéseknek.

Pl: szeretet, gyengédség, rokonszenv, tisztelet, csodálat, nagylelkűség, odaadás, feltétel nélküli elfogadás, megbocsátás, szolgálatkészség, együttérzés.

Ezzel a gondolkodással tekintve önmagunkra és a világra, ezekkel a nemes érzésekkel szívünkben teljesen új színben láthatjuk meg Önmagunkat, múltunkat, jelenünket és jövőnket.

A világunk mára már elérte azt a rezgésszintet amikor a Szellemi, Tudati forradalom végbemehet. Így azok, akik már felébredtek erre, megtehetik a szükséges lépéseket Lelkük, Szellemük felébresztésére.

A Spirit revolution, módszerek összessége.

Lehetőséget ad és utat mutat arra, hogy gondolatainkat és érzéseinket megváltoztassuk, és ez által képesek leszünk új szintre lépni egyéni fejlődésünk spirálján. Ennek köszönhetően megváltozik az önmagunkról és a világról alkotott képünk, így a tudatunk, gondolataink és érzéseink változását érzékelhetjük majd testünkben, kapcsolatainkban, hétköznapjainkban. Egészségessé, egységessé válunk. 

Kapcsolat felvétel

Kedves Látogató!

Ha szeretnél jelentkezni worksohpra vagy a képzésre, ha kérdésed, véleményed van, kérlek töltsd ki az űrlapot.

Teljes Név*
Telefonszám
E mail cím*
Üzenet*